aktualizováno: 17.12.2017 19:09:54 

ho-vlaky

DRUHÉ KOLEJIŠTĚ HO - stavba a likvidace

Nové kolejiště ve velikosti HO - popis

 Motiv kolejiště jsem měl promyšlený už delší dobu – „falešná dvoukolejka“ (aby vlaky nejezdily pořád jen dokola) a jeden, nebo oba konce trati budou svedeny pod kolejiště, kde budou vratné smyčky s 2-3 kolejemi pro střídání vlaků. K tomu z nádraží odbočující místní trať do koncového nádraží a nějaká vlečka, třeba na pilu. Nakonec jsem z prostorových důvodů zvolil kolejiště ve tvaru „L“, navržené rozměrově do prostoru podkroví.

 

Hlavnítrať je tedy falešná dvoukolejka, s oběma vratnými smyčkami umístěnými do skryté části, pod rám kolejiště. V přední části kolejiště je umístěné hlavní nádraží, zatím bez názvu. Nádraží má 5 dopravních kolejí a 1 manipulační. Nástupiště bude umístěno mezi hlavními kolejemi. Na pravé straně vpředu v rohu budou koleje ke skladišti arampě. Vlevo, na menším rámu bude malé depo, s dvoumístnou výtopnou apříslušenstvím. Na obou zhlavích jsou oboustranné kolejové spojky.  

 

Vlevo z nádraží povede vlečka do malé továrny a doleva dozadu k pile. Zlevého zhlaví také vyjíždí místní trať, která je ukončena v malémnádraží. Všechno je zakresleno v pláncích, včetně umístění některýchstaveb.

 

Zpravé strany nádražíje hlavní trať po desce umístěné za rámem svedenapod kolejiště, dovratné smyčky se dvěma kolejemi pro vystřídání vlaků.Z levé stranynádraží trať klesá obloukem, kolem depa do tunelu, podkolejiště, dovratné smyčky se třemi kolejemi.

Kolejiště bych zařadil zhruba do IV. - V. epochy.

 

Rozměry kolejiště jsou zřejmé z plánků. Je ve tvaru "L", větší rám má velikost 2900x1300 mm a menší 1200x1100 mm. Vpravo vpředu (prostor odstavné koleje a skladiště) a vlevo směrem vzad (prostor pily) je panel mírně rozšířen.

 

Použité materiály - kolejiště je smontované ze tří rámů. Dva stejné 1300x1450 mm. Obvodová prkna 80x20mm, laťový rošt 18x28mm. Na obvod třetího, menšího rámu 1200x1100mm bylo použito vyšší prkno, 150x20mm, seříznuté šikmo (vše z OBI). Rámy jsou lepeny DUVILAXEM a šroubovány vruty SPAX. Nohy 40x40mm na vyřazených nábytkových kolečkách. Některé nejsou přímo v rozích rámu, z důvodu umístění kolejiště nad skřínkami a nad trámem u stěny a z důvodu možnosti posunutí kolejiště doleva nad střední trám. Vše je sešroubováno k sobě „vratovými“ šrouby. Rám pro spodní, skrytou část (smyčky) je z latěk 18x28mm.

 

Pod tratěmi je na rošt přibitý sololit. Lepší by byla tenká dřevotříska, nebo překližka, která je tužší. Tu asi použiji ve stoupání na místní trať. Na sololit je na spodním rámu ve přilepen korek 2mm, koupený v roli. Na viditelných částech je pod koleje přilepena imitace štěrkového lože, tvořená pásy z korku tloušťky 4mm (role) s šikmo seříznutými okraji. Na něj jsou připevněny koleje hřebičky PECO. Korkové pásy pod kolejemi jsou po definitivním upevnění kolejí z boů seříznuty načisto. Koleje budou včetně podkladových pásů korku později zaštěrkovány

 

Použité kolejivo – ROCO Line, PILZ a TILLIG Standard, PIKO A-Track, veškeré CODE 100 (s výškou profilu 2,5mm)

Ve skryté části jsou použity obloukové výhybky ROCO Line, 3 ježděné proti hrotu s přestavníky ROCO, 3 ježděné po hrotu bez přestavníku (přehodí je lokomotiva). Flexi koleje ROCO Line a TILLIG Standard. ROCO má trochu širší patu koleje a jsou dosti tuhé. Použil jsem je hlavně mezi výhybkami ROCO a až došly pokračoval jsem TILLIGEM, ten je všude jinde. 

Výhybky, angličany atd. jsem měl dávno nakoupené, některé ještě PILZ, jiné novější TILLIG (stavebnice). Zatím jsem nasadil k výhybkám originální přestavníky PILZ a TILLIG, aby se dalo provizorně jezdit. Ty jsou dost rušivé, ale celkem bezproblémové. Nemaji koncové vypínání, ale mají kontakty pro zpětný ohlas.

Uvažuji ale o přestavnících z telefonních relé, podle pana Wimmera (těch mám dost z releovky starého kolejiště) http://www.kolejiste-zdar.ic.cz/web/postupy/prestavnik/prestavnik.html.

 

S výhybkami PILZ / TILLIG mám dobré zkušenosti, na trhu jsou i kvalitnější výrobky, ale za daleko vyšší ceny. Mají jediný problém, je u nich potřeba pro zlepšení průjezdu kratších lokomotiv napájet srdcovku-buď pomocí zpětného ohlasu z přestavníku, nebo pomocí relé. Taky jsem použil pár obloukových koleji PIKO A-Track R2 a ještě je asi použiji na místní trať.

 

 

Ovládání jízdy vlakůje DCC, systém ROCO (proč jsem se pro něj rozhodl je v sekciovládání-DCC), zastavování před návěstidly bude pomocí funkce ABC, a normální odpojitelné úseky ve skryté části.

Ovládání výhybek bude analogové pomocí ovládacího panelu s kolejovým plánem. Ve skryté části jsou poměrně dlouhé traťové koleje, předběžně je mám některé ještě rozděleny na dva úseky, časem tam možná zauvažuji o nějakém autobloku. Mám tam na klíčových místech nachystané jazýčkové kontakty. Těmi budu asi i jinde po projetí vlaku shazovat návěst na červenou.

 

Na kolejišti (podle projektu, včetně depa, vleček a místní trati) bude:

Asi 60m kolejí (vesměs flexi kolejivo), ono se to nezdá, ale ve skryté části (ve smyčkách) je ho spousta

6x levá oblouková vyhybka ROCO Line

6x pravá a 3x levá oblouková výhybka PILZ/TILLIG

8x pravá a 5x levá normální výhybka PILZ/TILLIG 15o

1x trojcestná vyhybka PILZ/TILLIG

4x křižovatková výhybka (Angličan) PILZ/TILLIG

 

 

 

 


Podzim 2005
Zahájena stavba rámů kolejiště

Rok 2006
Dokončena stavba rámů, připraven rám a plocha skryté části (vratné smyčky).
Položeny koleje ve skryté části a ta umístěna pod hlavní rám.
Umístěn sjezd pod kolejiště v prostoru za rámem a položeny na něm koleje.

Rok 2007
Vyměřeny a položeny koleje pravého zhlaví hlavního nádraží.
Postaven obloukový sjezd pod panel na malém rámu a položena trať.
Vyměření a stavba levého zhlaví hlavního nádraží, položení kolejí a výhybek.
Vyměření a stavba středu nádraží, položení kolejí.
Vyměření a položení koleji ke skladišti, rampě a vleček k továrně a pile.

Na kolejišti je, ke konci roku 2007 co se týká kolejí hotová skrytá část a hlavní nádraží, připraveny koleje ke skladišti a vlečky. Napájení všech úseků je zapojeno (trvale napájené i odpojitelné) a vše je svedeno do svorkovnice. Všechny úseky jsou ve svorkovnici provizorně spojeny a připojeny na digitální zesilovač  a JEZDÍ TO !!!

 


Rok 2008

Na jaře jsem se definitívně rozhodl pro demontáž a výměnu přestavníků PILZ/TILLIG, které působily poměrně rušivě a docházelo u nich k drobným kolizím s delšími vozy. Zvažoval jse i variantu originálních motorických přestavníků TILLIG, ale bylo by to dosti finančně nákladné, ta ksem nakonec zvolil variant výroby přestavníků z telefonních relé (viz. výše). Ty navíc mají spoustu kontaktů použitelných jednak pro napájení srdcovek i pro další vazby. Jejich výroba a instalace je popsána v sekci v samostatné sekci.

Po nainstalování přestavníků ksem se pustil do plánování a stavby místní trati.

Vyměřena místní trať a položeny koleje.

Stavba koncového nádraží místní trati, vyměření a položení kolejí.

 


Rok 2009

Umístění rozpojovačů a reléových přestavníků pro ýhybky, příprava kabeláže pro napájení.

Zabudování celého panelu s nádražím.

Příprava plochy pro stavbu depa.

Vyměření koleji, umístění výtopny a kanálů před ní.

Položení kolejí depa.

Zkušební zaštěrkování

Zkušební umístění návěstidel.Rok 2010
Vyrobení a namontování reléových přestavníků pro výhybky v depu.
Namontování rozpojovačů na koleje u skladiště, nákladní rampy a koleje u nádraží.
Mírné rozšíření panelů na pravé straně nádraží, koncového nádraží a prodloužení kusých kolejí.
Mírné rozšíření panelu vlevo vzadu a následné přeložení místní trati.
Po zralé úvaze zrušení vlečky k pile a přeložení místní trati. Vznikaly by úzké profily mezi tratěmí (v základní rovině a ve stoupání) a obtížně by se umisťovaly tunelové portály. Vznikne lepší prostor pro železniční přejezd vlevo od nádraží.
Z bývalé vlečky k pile vznikla druhá kolej u továrny (se kterou si taky ještě nejsem jistý). Tato kolej asi bude asi málo používaná, poměrně zanedbaná, zarostlá a rezavá.

Rok 2011
Po delších úvahách jsem demontoval třetí kolej na jedné smyčce skrytého nádraží. Kolej byla nebezpečně blízko hraně panelu a měla malý poloměr.
Při zkouškách občas docházelo k problémům s průjezdem delších vozů. Kolej jsem demontoval a místo výhybek vložil odpovídájící kousky koleje z FLEXI koleje ROCO.
________________________________________________________________________________________________________________

Rok 2012

Při několika posledních návštěvách chalupy jseme kolejiště zcela rozebral a zrušil. Rámy jsem zlikvidoval, ..... Vše co se dá snad ještě použít jsem dovezl domů a uskladnil. Je hrozné, že šest let pilné piplavé práce (občasné v sezóně) se dalo zlikvidovat za několik málo dní. Bylo mi u toho všelijak, ale život jde dál.

 

 

A to je definitivní konec tohoto projektu .......

 

 

 

 

TOPlist