aktualizováno: 17.12.2017 19:09:54 

ho-vlaky

Automatizace řízení vlaku

Automatizace řízení jízdy vlaku


Cílem je, samostatná automatická jízda vlaků po "opuštění nádraží".

Pro směr doprava i doleva jde prakticky o totožnou trasu. Ta je rozdělena na několik ůseků, ve ktarých bude fungovat "autoblok".
Po vyjetí z nádraží (odjezdové návěstidlo) směrem doprava vlak sjíždí za kolejištěm pod panel. Tady je po cca. 4m jízdy první izolovaný úsek (uhruba z na úrovni vjezdu pod panel). Další izolovaný ýsek je po cca. 3,5m před  výhybkou skrytého nádraží. Potom následuje pravá (levá) kolej skrytého nádraží a izolované úseky na jejich koncích. Poslední je opět po cca. 3,5 m izolovaný úsek vjezdového návěstidla, v tunelu vpravo před vjezdem do nádraží, který se bude ovládat "ručně", z panelu.

Pro jízdu na opačnou stranu je to obdobné. Po odjetí z nádraží směrem vlevo vlak sjíždí obloukem kolem výtopny a vjíždí do tunelu pod panel. Po cca. 4m, zhruba v zatáčce pod pravou částí panelu je první úsek. Další je po cca. 3,5m, před výhybkou skrytého nádraží. Dál pravá (levá) kolej nádraží a úseky na jejich koncích. Poslední úsek je úsek vjezdového návěstidla, vlevo před nádražím, ovládaný "ručně," z panelu.

Izolované úseky pod panelem (v tunelech) jsou kratší, než na viditelné části a tady nebude vlak zastavovat s funkcí ABC. Tady to budou prosté odpojitelné, úseky a vlaky zastaví "natvrdo" jen s výběhem.

Celá jízda vpravo, nebo vlevo bude fungovat zcela automaticky, řízena pomocí bistabilních relé spínaných skleněnými jazýčkovými kontakty (magnetem pod lokomotivou). Vlaky budou ve skrytém nádraží vjíždět střídavě na pravou a levou kolej (vlak po dojetí na konec koleje přestaví výhybku do druhého směru). Pokud bude úsek vjezdového vávěstidla volný, pokračuje dál (autoblok). Pokud né, zastaví se, ale na druhou kolej (na kterou se přehodila výhybka) může také přijet další vlak a zastaví se tam. Po uvolnění úseku vjezdového návěstidla odjede první vlak. Po opuštění svého úseku ve skytém nádraží přestaví směrové relé (jsou naštěstí jen dvě možnosti, pravá a levá kolej) a volno může po uvolnění úseku vjezdového návěstidla dostat vlak na druhé koleji. Takto může automaticky jet několiki vlaků za sebou - za pomocí AUTOBLOKU.

Stejně to funguje pro oba směry. Bude také možnost vše přepnout zcela na samostatný - automatický provoz. V tomto případě se do autobloku zapojí vjezdová návěstidla a odjezdová (ale ta jen pro hlavní, průběžné koleje v nádraží). V tomto případě může několi k vlaků jezdit zcela samostatně, pořád kolem dokola po této "falešné dvoukolejce". Pak se dá posunovat po ostatních kolejích nádraží, ovladat provoz na místní trati, nebo se jen dívat, jak to jezdí.
Původně jsem řešil problém, jak to vše provést s klasickými relé. Pokud bych nechal vlaky na trati, po vypnutí napájení by byl problém obnovit původní stav, aby vše po obnovení provozu fungovalo dál, všechny relé by spadly do základní polohy. S bistabilními relé to bude bez problémů - zůstanou v poloze "stůj", nebo "volno", tak jak byly před vypnutím. Teoreticky by se to dalo udělat s dvoucívkovými (přestavníkovými) relé BTTB, ale to má velká úskalí (zastaralé, poruchové, velký odběr, ......).

Veškeré součástky (relé a diody pro ABC) budu osazovat na univerzální plošné spoje a propojovat vodoči. Tyto "moduly" potom umístím přímo do kolejiště, hlavně do prostoru vniklého odstraněním jedné koleje ve skrytém nádraží.

Zakoupená bistabilní - přepínací relé, spínací relé ("klasická"), skleněné jazýčkové kontakty.


Jazýčkové kontakty zabudované dokolejí a univerzální plošné spoje.


Plošný spoj s osazenými relé


Hotový plošný spoj "modul" pro ovládání skrytého nádraží a položený zhruba v místě umístění, začalo propojování.
 

Další moduly pro ovládání některých úseků v nádraží, už včetně diod (KY 703) pro funkci ABC
TOPlist